Partnerské obchodné podmienky

Ak chcete byť oprávnené pobočky Bio Cleanse Ltd , sa zaväzujete dodržiavať termíny a podmienky obsiahnuté v tejto dohode.

Prečítajte si prosím pozorne túto dohodu pred registráciou a použitím služby Bio Cleanse Ltd. ako partnera. Po prihlásení s Bio Cleanse Ltd. do partnerského programu, dávate najavo svoj súhlas s touto dohodou a jej podmienkami.

Bio Cleanse Ltd. Podmienky používania partnerského programu
Táto Dohoda o partnerskom programe (ďalej len "Dohoda") sa uskutočňuje medzi Bio Cleanse Ltd. a vami, ako pobočkou spoločnosti Bio Cleanse Ltd.

S povolením partnera, Bio Cleanse Ltd , sa zaväzujete dodržiavať termíny a podmienky obsiahnuté v tejto dohode. Prečítajte si prosím pozorne túto dohodu pred registráciou sa stať partnerom. Prihlásením sa stávate partnerom Bio Cleanse Ltd . A vyjadrujete svoj súhlas s touto dohodou a jej podmienkami. Ak si neželáte túto dohodu, netreba uplatňovať.

TRVANIE ZMLUVY
Táto dohoda nadobudne platnosť od okamihu prijatia do partnerského programu a skončí, pri ukončení ktoroukoľvek stranou.
Ukončenie sa môže stať kedykoľvek, bez udania dôvodu, tým, že druhá strana podá písomnú výpoveď.

MODIFIKÁCIA
S vynesením Oznámenia o zmene, alebo novéj dohody na týchto stránkach, my môžeme zmeniť niektoré podmienky v rámci tejto dohody kedykoľvek a podľa svojho uváženia. Tieto zmeny môžu zahŕňať, okrem iného so zmenami

v rozsahu dostupných predložení poplatky, poplatok za plány, platobné postupy a pravidlá programu. Ak niektorý z týchto úprav sú neprijateľné pre vás , vašim jediným východiskom je, aby ste túto Dohodu vypovedali. Ak budete pokračovať v účasti v programe po zverejnení zmeny oznámenia alebo novej dohody, bude to považované za váš súhlas so zmenou.

Provízie
Dostanete vyššie uvedené % provízii, za predaj ako províziu z objednávok cez váš partnerský odkaz. Všetky produkty a balíčky majú rovnaké % provízie.Odmena môže byť získaná od prijatia žiadosti a partnerského oznámenia. Platby sú vykonávané, ak platby dosiahnu 100 USD. Poplatky platí v prvom týždni každého mesiaca Bio Cleanse Ltd.. com cez PayPal. Mať platný PayPal účet je nutné, pre Partnerský program. Všetky zvratné kontroly, platby, alebo poplatky z vrátenej objednávky môže mať za následok zrušenie partnerských provízii podľa našeho uváženia.

COOKIE vzdialenosť
Všetky objednávky od zákazníkov z vašich webových stránok cez váš partnerský odkaz na naše stránky budú spracované provízie po dobu 30 dní. To je dĺžka cookie, stanovená našej webovej stránky.

Spracovanie objednávok
Bio Cleanse Ltd.. com je výhradne zodpovedná za spracovanie každej objednávky zo strany zákazníka na pobočku. Zákazníci, ktorí si zakúpia produkty prostredníctvom Bio Cleanse Ltd. com sú považovaní za zákazníkov Bio Cleanse Ltd.. com.

Ceny a dostupnosť našich produktov sa môžu líšiť čas od času. Bio Cleanse Ltd. .com vždy

určí cenu, ktorú platí zákazník. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akýkoľvek príkaz, ktorý nie je v súlade s našimi pravidlami, prevádzkovými postupmi a politiky.

Obmedzenie webových stránok
Bio Cleanse Ltd. si vyhradzuje právo neprijať žiadne miesto v oblasti Bio Cleanse Ltd Partnerský program založený na obsahu webu.

Nevyžiadané E-MAILY

Bio Cleanse Ltd. v žiadnom prípade sa nepodieľa na masových nevyžiadaných e-mailov (tj. spam), a od všetkých partnerov očakáva, že sa drží tejto politike. Porušenie tejto zásady bude mať za následok ukončenie tejto zmluvy a okamžité prepustenie z Bio Cleanse Ltd., a vylúčený z Partnerského programu a to bez náhrady.

UPOZORNENIE
Neposkytujeme žiadnu výslovnú ani predpokladanú záruku alebo vyhlásenie v súvislosti s Partnerským programom alebo potenciálnym zárobkom z Bio Cleanse Ltd. Partnerským programom. Okrem toho žiadne vyjadrenie, že prevádzka na našich stránkach, alebo pridružených stránok bude neprerušená alebo bezchybná, a my budeme zodpovední za dôsledky akéhokoľvek prerušenia alebo výpadky.

Odoslaním tohto formulára Partnerskej dohody, potvrdzujete, že ste si prečítali túto zmluvu, a súhlasíte so všetkými podmienkami. Vy nezávisle vyhodnocujte tento program a nespoliehajte na žiadne garancie, záruky alebo vyhlásenia, než ako je uvedené v tejto dohode.

* Berte prosím na vedomie, že provízia nebude vyplatená za prvú kúpu produktu Bio Cleanse Ltd. Inými slovami, nie je možné kúpiť od samého seba, váš prvý nákup bude len na diskontné účely na vlastné potreby.

Uveďte či ste si prečítali podmienky tejto dohody, a že s nimi súhlasíte, ďalej pokračujte v registrácii na Partnerský program.